Ozon Tedavisi

OZON NEDİR

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşendir.(triatomik oksijen) Normal (Diatomik) atmosforik oksijenin (O2) çok enerji yüklü bir biçimidir.

Oda sıcaklığında renksiz ama karekteristik özel  kokusu olan bir gazdır. Yağmur veya fırtına sonrasında  yüksek yerlerde veya deniz kenarında ortaya çıkan bu özel koku  hissedilebilir.

Tıbbi ozon her zaman saf ozonla saf oksijenin belli bir oranda karışımıdır. ozon terapisti eğitimli bir hekim, tıbbi endikasyona ve hastanın durumuna göre tam dozajı belirler.

MAJOR OTOHEMOTERAPİ ( HASTANINI KANININ ALINIP  OZONLA ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA TEKRAR VERİLMESİ)

Ozonla major otohemoterapi  ''MİKR0-PERL'' ve ''BAKTERİ FİLTRESİ'' sistemlerininin kullanımıyla hastanın kendi kanının vücut dışından tedavisi şeklinde uygulanır.

Medikal ozonla, major otohemoterapi şeklinde vücut dışı kan tedavisi, klasik ozon tedavisinde artık temel bir sistemik uygulama haline gelmiştir.

Prensip olarak vücut dışı kan uygulamalarında sadece steril, tek kullanımlık silikon ve camdan yapılmış materyallar kullanılabilir. Buna ek olarak tedavi bütün koşullarda tamamiyle kapalı ve basınçsız bir sistemle verilmelidir.

Bu yöntemle hastadan 50-100 mililitre kan alınır, vücut dışında hassasiyetle belirlenmiş bir miktarda ozonla zenginleştirilir ve kişinin kanı dakikada 60-90 damla hızında bir infüzyonla kendisine hemen geri verilir.

Bütün kırmızı kan hücrelerinin aktive edilebilmesi ve diğer immün özellikli hücrelerin de mümkün olan en yüksek düzeyde aktive edilmeleri için ozon/oksijen karışımının kan içersinden mikro kabarcıklar halinde geçirilmesi gerekir. Medikal ozon bu geçiş  sırasında kanla saliseler içerisinde reaksiyona girer.

 Ortaya çıkan faydalı molekuller hidrojenperoksit ve serbest oksijen gerekli uyarıyı yapar.Bu etki biyolojik antioksidanları indükleyip aktive eder.Bağışıklık sistemi güçlenir.İnterlökin ve interferonun fizyolojik salınımı artar.Antioksidan enzimler ve serbest radikal temizleyiciler gerekli faydayı sağlar.

MİNOR OTOHEMOTERAPİ İNTRAMUSKÜLER (ADALE İÇİ)  UYGULAMA

Spesifik olmayan immuno-aktivason (Bağışıklık sistemi uyarıcı) veya revitalizasyon  amacıyla ozonla zenginleştirilen  kan 2 cc  kas içine injeksiyon yöntemiyle hastaya verilir.Bu yöntem allerjik hastalıklarda veya genel olarak vücudun içsel direncini artırmak için kullanılır.

EKLEMLERDE  İNTRA-ARTİKÜLER (EKLEM İÇİ)  UYGULAMA

    Bu yöntem  eklemlelere  (Özellikle diz eklemi) ozon injeksiyonu eğitim almış bir uzman tarafından enflame ve ağrılı eklemlere özenle injekte edilmesine dayanır. Artrit, tekrarlayan artrozis ve genel patolojik durumlarda yararlı etkileri vardır.

REKTAL YOLDAN OZON/OKSİJEN KARIŞIMI VERME (İNSUFLASYON)

Rektal ozon gaz insuflasyonu hem tıbbi ozonun sistemik uygulaması olarak major otohemoterapiye (kan yoluyla)  yapılan tedaviye gerçek bir alternatif oluşturur hemde proktit  ve kolit gibi hastalıklarda olumlu lokal etkilerin elde edilmesini sağlar.

Rektal yolla ozon gazı uygulaması kulağa geldiği kadar uygunsuz ve rahatsız edici değildir.Tıbben insuflasyonn denen bu yöntemde, aslında hasta menfi hiçbir şey hisetmez, ozon gazı doğrudan duyarlı bağırsak zarlarınca  emilir. Uygulamada özel olarak tasarlanmış silikon tüp yağlanmıştır, acı vermez ve hijyeniktir. Pratik olarak uygulamayı hasta tek başına da yapabilir kolaylıktadır.

OZONLU SU

Ozonlu su bütün enfekte yaralarda ve cerrahi olarak tedavi edilen lezyonlarda topikal olarak uygulanır. Ozonlu su kompresleri özellikle enflamasyon ve ödem oluşumunun erken dönemlerinde olmak üzere hızlı ve dikkate değer bir ağrı azalması sağlar.

OZONİZE EDİLMİŞ ZEYTİNYAĞI

Almanya ve bazı avrupa ülkelerinde ozonize zeytinyağı reçeteyle eczanelerden temin edilebilmektedir. Ülkemizde ise standartlara uygun olarak üretilmiş ozonize zeytinyağı bulunmaktadır.Bu ürünleri ozon tedavi merkezlerinden ve eczanelerden temin etmek mümkün olmaktadır.Cilt problemlerinde etkili ve faydalı  olan ozonize zeytinyağında etkili  aktif maddeler ozonitler ve peroksitlerdir (Washütt/Viebohn 1982-1987)

OZON HANGİ HASTALIKLARDA YARAR SAĞLAMAKTADIR

Kural olarak tıbbi ozon modern tıbbın tedavi yöntemlerine ek olarak uygulanır ve ilaçlarla ters bir etkileşim göstermez. Tıbbi ozon tedavisi tamamlayıcı tıp alanına ait bir uygulamadır.

1. Arterial ve serebral dolaşım bozuklukları ,hipotansiyon, hipertansiyon

2. Geriatrik (Yaşlılık) ilgili rahatsızlıklar, uykusuzluk, demans, yorgunluk

3. Hepatit ve herpes gibi virüslerden kaynaklanan rahatsızlıklar

4. Enflamasyonlu bağısak rahatsızlıkları (kolit, proktit)

5. Yanıklar, enfekte yaralar,egzema ve sedef hastalığı

6. Astım,KOAH gibi akciğer rahatsızlıkları, Hipotiroidi,diyabet,vertigo

7. Romatizma/ artrit ve eklem artrozları,fibromyallji ve kronik ağrılar

8. İmmün (Bağışiklik) sistemin zayıflamasıyla seyreden rahatsızlıklar

9. Periferik damar rahatsızlıkları (Varis vs.) ve cinsel fonksiyon bozuklukları

10. Vücut direncini artırmak ve genel iyileştirici ve sağlığı koruyucu olarak istifade edilmektedir.(Anti-Aging)

OZONTERAPİ KİMLERE UYGULANMAZ

Ozonun uygulanmasının yasak olduğu hastalıklar son derece sınırlıdır.İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili bazı hastalıkları (kanama-pıhtılaşma hastalıkları) olan  kişilere uygulama yapılmaz.Bu bakımdan ugulama öncesi hasta sorgulanmalı gerekirse bazı laoratuar tetkikleri yapılmalı ve durum kontrol edilmelidir.

ayrıca tiroid  bezinin normalden çok hormon salgılaması(hipertiroidi) durumunda ozon önerilmez. Kronik ve tekrarlayıcı pankreatitler, yeni gelişmiş kalp infarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği bazı hastalıklarda ozon tedavisi uygulanmamalıdır.

Not: Burada tıbbi ozon tedavisi  ve uygulama yöntemleri  için yapılan açıklamalar hastaları bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.Çağımızda tıpta tedaviler ve uygulama teknikleri çok hızlı gelişmektedir. Bu konudaki bilgiler ve  uygulama teknikleri , tıp ilerledikçe değişeceği bilinmelidir. Tıbbı  ozon tedavisi bu konuda eğitimli ve deneyimli  uzman hekimler tarafından yapılmalı ve hastalar tam olarak bilgilendirmelidir.